Sunday, September 25, 2005

זה עולם של מיקרו

אין לי הרבה מה להגיד עליהם אבל השיר הזה של This Microwave World נשמע טוב. לא מדהים אבל עושה את העבודה. גם שירים אחרים מהאתר שלהם נשמעים בסדר. פסק הדין בקרוב.

0 comments: