Sunday, November 26, 2006

תקלה מופלאה

כבר חודש שהשיר הזה יושב לי על המחשב ואחרי ששוב ושוב שמעתי אותו, רק בגלל שלא זכרתי איך ולמה הוא הגיע, פתאום הבנתי שהוא משהו בסט. אם אני זוכר נכון זאת עוד איזו להקה שדגתי מפלייר (מלשון flyer לא player, כן?) ואם הפנמתי משהו מהתקופה באי, היא עוד תזכה ל-15 הדקות שלה. או שאולי בעצם היא כבר זכתה? אני לא בטוח איך כל העניין הזה של שעון גריניץ' עובד. לפעמים אני מרגיש שאני חי בעבר.

Switches – We lay down the law

0 comments: